Společnost Express dražby a.s., IČ 241 85 850, je obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17683 a poskytuje komplexní služby v oblasti veřejných dražeb dobrovolných i nedobrovolných. Při provádění dražeb klademe důraz zejména na rychlost a efektivnost při realizaci dražeb, avšak vždy zcela ve shodě s představami a přáním našich klientů.

Předmětem dražby může být jakákoliv penězi ocenitelná věc. Nejčastějším předmětem dražby jsou nemovitosti, tedy budovy a pozemky, dále pak byty a obchodní prostory. Předmětem dražby však mohou být i jakékoliv věci movité, tedy např. automobily, stroje či umělecké předměty.  Podmínkou pro provedení veřejné dražby dobrovolné je zejména souhlas vlastníka předmětu dražby.

Podmínkou pro provedení dražby nedobrovolné je existence zástavního práva na předmětu dražby (nemovitosti, automobilu atd.) a současně existence vykonatelného právního titulu (pravomocný rozsudek, exekutorský zápis, notářský zápis o svolení k přímé vykonatelnosti), v němž jsou stanoveny povinnosti dlužníka, které jsou zajištěny zástavním právem.

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se provedení veřejné dražby nás neváhejte kdykoliv kontaktovat a my Vám se vším rádi poradíme.

Společnost Express dražby a.s. je koncesovaným dražebníkem ve smyslu zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění.