« zpět k přehledu

Poslat odkaz známému   Vytisknout informace
Soubory ke stažení

Nejsou přiloženy žádné soubory

Obrázky


Aktuální stav dražby:

Základní informace

Typ dražby: vyhlášená
KLASICKÁ DRAŽBA
Místo dražby: dražební místnost Express dražby a.s., Štěpánská 633/49, Praha 1
Číslo jednací: D533/2015
Vyřizuje: Express dražby
 
Odhadní cena: 1.800.000,- Kč
Vyvolávací cena: 900.000,- Kč

Informace o dražbě

Začátek dražby: 15.12.2015, 11:00
Dražební jistota: 250.000,- Kč
Nejnižší podání: 900.000,- Kč
Minimální příhoz: 20.000,- Kč

Podrobné informace o předmětu dražby

Kategorie: ostatní
Okres:
Popis předmětu dražby:


Jsou níže uvedené spoluvlastnické
podíly na nemovitostech v katastrálním území Vršovice (dále také jen „předmět
dražby“). Jedná se o:I. spoluvlastnický podíl ve výlučném vlastnictví Martina Jelínka, a to
spoluvlastnický podíl o velikosti 223/8640 (ideální) na: • budově
  č.p. 960 (způsob využití – bydlení) postavené na pozemku č. parc. 1919,

 • pozemku
  č. parc. 1919 (druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 528
  m2,vše v
katastrálním území Vršovice.
II. spoluvlastnický podíl ve výlučném vlastnictví Ivany Sejpkové, a to
spoluvlastnický podíl o velikosti 223/8640 (ideální) na: • budově
  č.p. 960 (způsob využití – bydlení) postavené na pozemku č. parc. 1919,

 • pozemku
  č. parc. 1919 (druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 528
  m2,vše v
katastrálním území Vršovice.
 
Výše
uvedené nemovitosti jsou evidovány v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 105 pro obec Praha a katastrální území Vršovice, okres Hlavní
město Praha, kde státní správu katastru nemovitostí vykonává Katastrální úřad
pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha.
 
Jedená se
o spoluvlastnické podíly na objektu bytového domu č.p. 960, řadového,
rohového, umístěného na nároží ulic Na louži a Přípotočné. Budova má jedno
podzemní a pět nadzemních podlaží, sklonitou střechu. Budova je po částečné
rekonstrukci (rozvody, střecha, okna); budova je využívána jako dům s
nájemními byty, v prvním nadzemním podlaží se nachází nebytové prostory.
Stavebnětechnický stav objektu je velmi dobrý, celková údržba domu je velmi
dobrá. Objekt se nachází v žádané části obce.