« zpět k přehledu

Poslat odkaz známému   Vytisknout informace
Soubory ke stažení

Nejsou přiloženy žádné soubory

Obrázky
Aktuální stav dražby: nevydraženo

Základní informace

Typ dražby: vyhlášená
KLASICKÁ DRAŽBA
Místo dražby: dražební místnost Express dražby a.s., Štěpánská 633/49, Praha 1
Číslo jednací: D524/2013
Vyřizuje: Express dražby
 
Odhadní cena: 950.000,- Kč
Vyvolávací cena: 950.000,- Kč

Informace o dražbě

Začátek dražby: 28.01.2014, 13:00
Dražební jistota: 285.000,- Kč
Nejnižší podání: 950.000,- Kč
Minimální příhoz: 20.000,- Kč

Podrobné informace o předmětu dražby

Kategorie: ostatní
Okres:
Prohlídky: Prohlídka předmětu dražby se koná dne 7. 1. 2014 od 11:00 hod a dne 8. 1. 2014 od 11:00 hod
Popis předmětu dražby: bytová jednotka č.p. 2127/12 (byt) nacházející se v budově č.p. 2127 v obci Rakovník, část obce Rakovník II., postavená na pozemku označeném jako č. parc. st. 3341 v katastrálním území Rakovník, a tomu odpovídající spoluvlastnický podíl ve výši 491/10000 na budově č.p. 2127 v obci Rakovník, část obce Rakovník II, a tomu odpovídající spoluvlastnický podíl ve výši 491/20000 na pozemku označeném jako č. parc. st. 3341 v katastrálním území Rakovník. To vše evidováno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Rakovník, na listu vlastnictví č. 8682 pro obec a katastrální území Rakovník. Budova č. p. 2127 v obci Rakovník, část obce Rakovník II a pozemek označený jako č. parc. st. 3341 v katastrálním území Rakovník jsou evidovány Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Rakovník, na listu vlastnictví č. 8516 pro obec a katastrální území Rakovník.