« zpět k přehledu

Poslat odkaz známému   Vytisknout informace
Soubory ke stažení

Nejsou přiloženy žádné soubory

Obrázky
Aktuální stav dražby: vydraženo

Základní informace

Typ dražby: vyhlášená
KLASICKÁ DRAŽBA
Místo dražby: dražební místnost Express dražby a.s., Štěpánská 633/49, Praha 1
Číslo jednací: N136/2013
Vyřizuje: Express dražby
 
Odhadní cena: 600.000,- Kč
Vyvolávací cena: 300.000,- Kč

Informace o dražbě

Začátek dražby: 13.02.2014, 12:00
Dražební jistota: 90.000,- Kč
Nejnižší podání: 300.000,- Kč
Minimální příhoz: 20.000,- Kč

Podrobné informace o předmětu dražby

Kategorie: ostatní
Okres:
Prohlídky: Prohlídka předmětu dražby se koná dne 23.1.2014 od 12:00 a 28.1.2014 od 12:00.
Popis předmětu dražby: Předmětem dražby je jednotka č. 198/11 (byt) nacházející se v budově č.p. 198, 199, 200 ( dále jen „budova") v obci Roztoky, postavené na pozemku č.parc st. 496 ( dále jen „pozemek" ) v katastrálním území Roztoky u Křivoklátu, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 227/10000 na společných částech budovy a spoluvlastnického podílu ve výši 227/10000 na pozemku, která je evidována v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Rakovník, na listu vlastnictví č. 1020 pro obec Roztoky a katastrální území Roztoky u Křivoklátu.