« zpět k přehledu

Poslat odkaz známému   Vytisknout informace
Soubory ke stažení

Nejsou přiloženy žádné soubory

Obrázky
Aktuální stav dražby: vydraženo

Základní informace

Typ dražby: vyhlášená
KLASICKÁ DRAŽBA
Místo dražby: dražební místnost Express dražby a.s., Štěpánská 633/49, Praha 1
Číslo jednací: N135/2013
Vyřizuje: Express dražby
 
Odhadní cena: 650.000,- Kč
Vyvolávací cena: 325.000,- Kč

Informace o dražbě

Začátek dražby: 13.02.2014, 11:00
Dražební jistota: 97.500,- Kč
Nejnižší podání: 325.000,- Kč
Minimální příhoz: 20.000,- Kč

Podrobné informace o předmětu dražby

Kategorie: ostatní
Okres:
Prohlídky: Prohlídka předmětu dražby se koná
a) dne 23. 1. 2014 od 11:30 hod a
b) dne 28. 1. 2014 od 11:30 hod.
Popis předmětu dražby: Předmětem dražby je jednotka č. 189/8 (byt) nacházející se v budově č.p. 189,( dále jen „budova") v obci Roztoky, postavené na pozemku č.parc st. 451 ( dále jen „pozemek") v katastrálním území Roztoky u Křivoklátu, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 677/10000 na společných částech budovy a spoluvlastnického podílu ve výši 677/10000 na pozemku, která je evidována v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Rakovník, na listu vlastnictví č. 925 pro obec Roztoky a katastrální území Roztoky u Křivoklátu